ΠΜΣ Παιδαγωγικής

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Παιδαγωγικής παρέχει ειδίκευση στην Παιδαγωγική, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της τυπικής εκπαίδευσης (από την Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια) και της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση). Αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, το σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, για διευθυντικές, διοικητικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση στελεχών για το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Τα θέματα των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών σχετίζονται με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων καθηγητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Οι εξετάσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα διεξάγονται ανά διετία (η επόμενη προκήρυξη θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2018).

 

  • Διευθυντής ΠΜΣ Παιδαγωγικής: Κυριάκος Μπονίδης

  • Αναπλ. Διευθ/ντής ΠΜΣ Παιδαγωγικής: Κωνσταντίνος Μπίκος

 

Μαθήματα ακαδ. έτους 2017-18: