ΠΜΣ Φιλοσοφίας (παλαιό)

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φιλοσοφίας παρέχει εξειδικευμένες φιλοσοφικές σπουδές εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε επιμέρους φιλοσοφικούς κλάδους. Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε δύο κατευθύνσεις:

Στις δύο κατευθύνσεις μπορούν επίσης να προσφέρονται μαθήματα από ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές, καθώς και από άλλους διδάσκοντες.

  • Διευθυντής ΠΜΣ Φιλοσοφίας: Βασίλειος Κάλφας

 

Το παρόν ΠΜΣ δέχτηκε για τελευταία φορά φοιτητές κατά το ακαδ. έτος 2017-18. Από το ακαδ. έτος 2018-19 θα λειτουργήσουν στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής νέα ΠΜΣ, λεπτομέρειες για τα οποία θα ανακοινωθούν την άνοιξη του 2018.

 

Σημείωση: Σύμφωνα με απόφαση της υπ' αριθμ. 179/14.1.2016 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά την παράδοσή της για αξιολόγηση στην τριμελή εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να συνοδεύεται υπεύθυνη δήλωση.