Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημερομηνία ενημέρωσης Τίτλος
20/11/2017 Σεμινάριο Moodle: Ανάπτυξη και Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μαθήματος.
13/11/2017 Αναβολή μαθήματος Φ 405
08/11/2017 Α. Κεσίδου - Ημερίδα "Ένα σχολείο για όλους"
06/11/2017 Ζωγραφίδης, Ώρα συνεργασίας 9/11
03/11/2017 Aναπλήρωση"Φ404: Θεωρητική Φιλοσοφία του 20ου αιώνα"
03/11/2017 Απουσία Φ. Παιονίδη
30/10/2017 Έναρξη μαθήματος ΦΣΜ121 του κ.Π.Δόικου
30/10/2017 Collocuium Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
27/10/2017 Φ406-ΔΟΙΚΟΣ
25/10/2017 Έναρξη μαθήματος ΦΣΜ120 του κ. Θ. Πενολίδη
24/10/2017 Ακύρωση μαθήματος Π1707 και ωρών συνεργ. κ. Α. Κεσίδου
23/10/2017 Ακύρωση μαθήματος και ωρών συνεργασίας Κ. Ε.Καλοκαιρινού
23/10/2017 Κόκορης - Παρουσιολόγιο 701
23/10/2017 Κόκορης - Φόρμα βεβαίωσης 701
20/10/2017 Δημήτρης Κόκορης – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το ΝΕΦ 315
17/10/2017 Κόκορης – αναβολή ωρών συνεργασίας 30 και 31.10.2017
16/10/2017 Προφορική συνέντευξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ- ΤΦ του κ. Π.Δόικου
13/10/2017 ΦΙΜ 126, Έναρξη μαθήματος
12/10/2017 Προφορικές εξετάσεις για το ΠΜΣ - Σ.Φ κ. Σ.Δεληβογιατζή
10/10/2017 Ώρες συνεργασίας του κ. Οθ. Μπουραντά

Pages