Φ 114, εξέταση 14/9

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εξεταζόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν στην εξέταση της 14.9. έχοντας μαζί τους μία διπλή κόλλα αναφοράς (δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα βαθμολογούνται σκόρπια φύλλα). Παρακαλείστε να προσέλθετε στις εξής αίθουσες (βάσει του έτους/εξαμήνου στο οποίο ανήκατε το ακαδ. έτος 2016-17):

 

1ο έτος ΦΠ (Β΄ εξ.)                          Αμφ. Α

2ο έτος ΦΠ (Δ΄ εξ.)                          Αμφ. Β

3ο έτος ΦΠ (ΣΤ΄ εξ.)                        Αμφ. Α

4ο έτος ΦΠ (Η΄ εξ.)                          αίθ. 101

5ο έτος ΦΠ και άνω                        αίθ. 112

φοιτητές άλλων τμημάτων (εκτός ΦΠ) όλων των ετών, Erasmus, μεταπτυχιακοί και λοιποί:
αίθ. 112

 

Οι επιτηρητές παρακαλούνται να βρίσκονται από ώρα 16.00 στο Αμφ. Α του ΝΚ.

 

Ο διδάσκων