Εξεταστική 02/2018-Πρόγραμμα

*συνημμένο αρχείο

*Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα με κωδικό ΝΕΦ του κ. Κόκορη, να προσέλθουν για προφορική εξέταση, τη Δευτέρα 22/1/2018 στο γραφείο του διδάσκοντα 216α παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής.

* Όσοι δήλωσαν εμβόλιμα το Φ391 και το ΦΚ222 του κ. Δόικου, θα εξεταστούν προφορικά κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα στις ώρες συνεργασίας του.

* Το ΦΚ273 θα εξεταστεί  γραπτά στις 23/1/18, αν και εφόσον οι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει το Φ386. Σε αντίθετη περίπτωση να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος.

*Το Φ395 του κ. Κάλφα θα δοθεί μαζί με το ΦΚ236 την ίδια μέρα και ώρα.

*Αλλαγή μέρας και αίθουσας στο μάθημα Φ404 του κ. Παντούλια

* Το μάθημα Φ 302 , θα εξεταστεί ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ την Παρασκευή 2-2-18, στις 18:00 στο γραφείο του διδάσκοντος κ. Σ.Δεληβογιατζή,  216στ, π.κ.