Φιλίππου Μιχάλης

Βαθμίδα: 
Εντεταλμένος διδάσκων
Γραφείο: 
208α ΠΚ
Τηλέφωνο: 
690.9914063
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Φιλοσοφική Λογική
  • Αναλυτική Μεταφυσική
  • Φιλοσοφία της Θρησκείας
  • Μεσαιωνική Φιλοσοφία
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
  1. M. Filippou, S. Virvidaki (eds.), Αναλυτική φιλοσοφία της Θρησκείας, (υπό δημοσίευση), Εκδόσεις: Άρτος Ζωής
  2. “Αναλυτικά επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού”, in M. Filippou, S. Virvidaki (eds.),   Αναλυτική φιλοσοφία της Θρησκείας, (εκτενές άρθρο 130 σελίδων)
  3. Η σημασία της περί δύο πολιτειών διδασκαλίας στην πολιτική φιλοσοφία του Αυγουστίνου”, in  Θρησκεία και Πολιτική,  2016,  pp. 103-20, Εκδόσεις:  Άρτος Ζωής
  4. Ονόματα σε μυθοπλαστικές αφηγήσεις: Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη σημασιολογική τους λειτουργία”, Δευκαλίων 26/2 , 2008, pp. 195-239.
  5. Επιχειρήματα για την απόδειξη ύπαρξης του Θεού: Μια επί τροχάδην επισκόπηση της δομής, της εξέλιξης και των προβλημάτων τους”, Cogito 10, 2010, pp, 50-57.
  6. Fictionalism about fictional names, Philosophical Inquiry, Volume 38, Issue 1/2, 2014, pp. 19-33.