Γεωργούλας Ηλίας

Βαθμίδα: 
Εντεταλμένος διδάσκων
Γραφείο: 
206 ΠΚ
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Αρχαία ελληνική φιλοσοφία με έμφαση στην πλατωνική και αριστοτελική ψυχοφυσιολογία.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
  1. Αριστοτέλης, «Μικρά Φυσικά», Νήσος, Αθήνα 2014.
  2. «Η μανία και η αμάθεια στον ύστερο Πλάτωνα», Υπόμνημα στη φιλοσοφία 4, 2006, σ. 7-26.
  3. «Τhe pathogenic activity of the soul in Plato’s Timaeus», Skepsis 17, 2006, σ. 247-257.
  4. «Η σύσταση της θνητής ψυχής στον πλατωνικό Τίμαιο», Φιλοσοφία 37, 2007, σ. 103-111.
  5. «Η θνητή ψυχή στον πλατωνικό Τίμαιο», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 24 (71), 2007, σ. 136-149.
  6. «The mortal soul in Plato’s Timaeus», Elenchos 32 (1), 2011, σ. 5-19. (Μεταφρασμένη στα αγγλικά εκδοχή του ομότιτλου άρθρου του 2007).
  7. «Το ψυχολογικό υπόβαθρο της πρώτης παιδείας στους Νόμους του Πλάτωνος», Φιλοσοφία 41, 2011, σ. 106-121.
  8. «The psychological background of the first education in Plato’s Laws», Apeiron 45 (4), 2012, σ. 338-353. (Μεταφρασμένη στα αγγλικά εκδοχή του ομότιτλου άρθρου του 2011).