Ανακοινώσεις Υποτροφιών

Ημερομηνία ενημέρωσης Τίτλος
22/03/2018 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
16/03/2018 Προκήρυξη Υποτροφιών Γαλλικής Κυβέρνησης
15/03/2018 Ενημερωτικό δελτίο Μαρτίου 2018 Γαλλικής Πρεσβείας
13/03/2018 ΠΜΣ- Κληροδοτήματος : "Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ"
08/03/2018 ΕΣΠΑ - Υποτρ. Διδακτ. έρευνας
08/03/2018 Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου
08/03/2018 ΥΠΟΤΡ. ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
21/02/2018 ΚΟΡΕΑ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α' & Β' ΚΥΚΛΟΥ
21/02/2018 ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
01/02/2018 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε,.ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
19/01/2018 Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας, κληροδοτήματος Ιωάννη Ιμβριώτη
19/01/2018 Πρόσκληση χορήγησης 2 υποτροφιών, κληροδοτήματος Ουρανίας Παπαχριστοδούλου
19/01/2018 Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας Γεωργίου Σίμου Πετρή
17/01/2018 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας _1_ υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωννου Τσώπρου
17/01/2018 Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα
17/01/2018 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, Δωρεάς Αφών Κοντίδου
17/01/2018 Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε _5_ προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2018
17/01/2018 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ.Τσιακμακοπούλου»
17/01/2018 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα
12/01/2018 ΕΠΕΙΓΟΝ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (25.1.2018)

Σελίδες