Ανταπ/κές Υποτροφίες (αποτελέσματα)

 

Δικαιούχοι Ανταποδοτικών Υποτροφιών 2017 (Αρ. Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2939/23.2.2017)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

Τακτικός προπτυχιακος υπότροφος

  1. Γεώργιος Τσιαπάρας (4398)

 

Αναπληρωματικοί προπτυχιακοί υπότροφοι

  1. Αχιλλέας Μαλακόζης
  2. Παναγιώτα Ναυρόζογλου
  3. Ιωάννης Παπουδάρης

 

 

Τακτική μεταπτυχιακή υπότροφος

  1. Αθηνά Γεωργίτσαρου (833)

 

Αναπληρωματικοί μετάπτυχιακοί υπότροφοι

  1. Μαρία Πόρρο
  2. Κυριάκος Τούνης
  3. Δέσποινα Λίκα

 

Οι τακτικοί υπότροφοι για να υπογράψουν τη σύμβαση θα πρέπει 1) να γνωρίζουν το ΑΦΜ τους, 2) να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα, 3) να έχουν λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς (IBAN) στο όνομά τους ή ως συνδικαιούχοι και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου.

 

Επειδή η διαδικασία ξεπέρασε χρονικά τον μήνα Φεβρουάριο και δεν μπορεί να υλοποιηθεί ο θεσμός για αυτόν τον μήνα, οι Ανταποδοτικές Υποτροφίες διατίθενται για τους επόμενους (5) πέντε μήνες Μάρτιο έως τέλος Νοεμβρίου.

 

Παρακαλούμε θερμά, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και αδυναμίας εξυπηρέτησης, οι Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ι υπότροφοι να προσέλθουν στο Τμήμα Σπουδών (ισόγειο κτηρίου διοίκησης, δίπλα στα ΕΛ.ΤΑ., τηλ. 2310.99.7168-Θεοδοσιάδου Εύη) για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Υποτροφίας τηρώντας αυστηρά το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα, 06/3/2017  (Από 09:00πμ-14:00μμ).

 

 

Από τη Γραμματεία