Πρόγραμμα Διεθνές Συνέδριο - Hegel και Marx 23-24/3/2017

Διεθνές συνέδριο για  Hegel και Marx: Το προβλημα της απελευθέρωσης του ανθρώπου

Πρόγραμμα Διεθνές Συνεδρίου (συνημμένα)

 

Ακόμα στην ιστοσελίδας του Goethe Institut 

https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/the/ver.cfm?fuseaction=events.detail...