1.3.2017 Υποτροφίες

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος, ακαδημαϊκού έτους 2017-18, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών 2ου (Master) και 3ου (PhD) κύκλου, στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία, Πολιτισμός) και συγκεκριμένα σε θέματα που σχετίζονται με τη νήσο Κύπρο.

Οι αιτήσεις, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι/-ες έχουν εξασφαλίσει επιστολή αποδοχής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και σε χώρα της επιλογής τους, υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου 2017.

_________________________________________________________________________________________________________

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα σχετικά με 2 προγράμματα υποτροφιών αριστείας της Γαλλικής κυβέρνησης προς Έλληνες και Ελληνίδες με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master 2) στη Γαλλία.

Τα προγράμματα αφορούν σε τελειόφοιτους/-ες και απόφοιτους/-ες των τελευταίων 2 ετών, με βαθμό πτυχίου/Μ.Ο. βαθμολογίας 7.5 και άνω, και επίπεδο γνώσης της γαλλικής (ή της αγγλικής, εφόσον πρόκειται να εγγραφούν σε αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών) γλώσσας Β2 κατ' ελάχιστο.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται (ηλεκτρονικά) έως τις 9 Μαϊου 2017.