Λειτουργία Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-15:30.