Λειτουργία Βιβλιοθήκης/15-9-17

Η Βιβλιοθήκη του Τομέα Φιλοσοφίας στις 15/9/17 θα παραμείνει κελιστή.

 

Από τη Γραμματεία του Τομέα