Λειτουργία Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη στις 31/10/17 θα λειτουργήσει εώς τις 15:00.

Από τη Γραμματεία του Τομέα