Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. 2016-17

Η έναρξη της υποβολης αιτήσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017*. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr), στις 6/4/2017 και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας.

 

*σας ενημερώνουμε ότι -σύμφωνα με το συνημμένο δελτίο τύπου του ΙΚΥ- η ημερομηνία υποβολής (ή οριστικοποίησης ή τροποποίησης/διόρθωσης) αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες παρατείνεται έως και την Τρίτη 2 Μαΐου, ώρα 17:00

 

 

*Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα Αρχεία: