Συνέδριο: «Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917» (12-13.5.17)

 

Επιστημονικό Συνέδριο

«Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917»

Θεσσαλονίκη, 12-13 Μαΐου 2017

Αίθουσα τελετών Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), το Ίδρυμα Γληνού και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία»,

διοργανώνουν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιστημονικό συνέδριο στο πεδίο της Ιστορίας της Εκπαίδευσης με τίτλο:

«Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917»

Σκοπός του Συνεδρίου

Από πολλές απόψεις, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη το 1917, μπορεί να θεωρηθεί ως μια σημαντική τομή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Αφενός, εστίασε για πρώτη φορά στο βαθύτερο πυρήνα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, την εσωτερική μεταρρύθμιση, αποσκοπώντας παράλληλα να συμβάλει στη σταδιακή διευθέτηση του γλωσσικού ζητήματος. Αφετέρου, επιχείρησε να συνδέσει την επιβολή των εκπαιδευτικών αλλαγών με τη «σχεδιασμένη κοινωνική μεταβολή», η οποία, με τη σειρά της, θα διευκόλυνε τον αστικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας. Βέβαια, οι ίδιοι οι πρωτεργάτες της μεταρρύθμισης, ήδη από το 1920, με αυτοκριτική διάθεση εντοπίζουν στη μεταρρύθμιση μια παιδαγωγική πρόταση προσανατολισμένη κυρίαρχα στην πολιτική πράξη και, ως εκ τούτου, την υπαγωγή του εκπαιδευτικού ζητήματος στις σκοπιμότητες των πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις και με αφορμή τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων από την έναρξη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της περιόδου 1917-1920, σκοπός του συνεδρίου είναι να διαμορφώσει ένα πλαίσιο επιστημονικού διαλόγου που θα συζητήσει τα επιτεύγματα και τις αστοχίες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αλλά και τις συνέχειες και ασυνέχειες του μεταρρυθμιστικού φαινομένου στην ελληνική εκπαίδευση στο μακρό ιστορικό χρόνο της εκατονταετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://100xroniameta.wixsite.com/100xroniameta