Θανασάς, ωρ.συν.

 

Οι επόμενες ώρες συνεργασίας του κ. Θανασά θα έχουν ως εξής:

  • Τετάρτη 27.9., 18.00-20.00
  • Πέμπτη 28.9., 16.00-17.30 [<- αλλαγή ώρας!]

και από 4.10.2017:

  • κάθε Τετάρτη, 14.00-16.00
  • και κατόπιν συνεννοήσεως

 

Από τη Γραμματεία του Τομέα