Θανασάς, ωρ.συν.

 

Οι επόμενες ώρες συνεργασίας του κ. Θανασά θα έχουν ως εξής :

  • Τρίτη 29.8., 14.30-15.30
  • Τετάρτη 13.9., 17.00-19.00 [<- αλλαγή ώρας!]
  • Παρασκευή 15.9., 13.30-14.30
  • Τετάρτη 27.9., 18.00-20.00
  • Πέμπτη 28.9., 17.00-19.00

 

Από τη Γραμματεία του Τομέα