Προφορική δοκιμασία υπ. διδ. κ. Βασ. Νικολοπούλου

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου  2017, ώρα 14.00, στην A αίθουσα τηλεδιάσκεψης του ΑΠΘ (ισόγειο του κτιρίου των Σχολών Νομικής και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.) θα γίνει δημόσια προφορική δοκιμασία της υποψηφίας διδάκτορος κ. Βασιλικής Νικολοπούλου  που συνέγραψε τη διδακτορική διατριβή με θέμα: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Ένας καινοτόμος θεσμός Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα. Πως η θεωρία έγινε πράξη και η καινοτομία βίωμα».

 

                                                                              Από τη Γραμματεία