Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία (Διεθνές Συνέδριο, 19-22.10.2017)