Κατεύθυνση Συστηματικής Φιλοσοφίας. Διευκρινιστική ανακοίνωση.

 
Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο ΠΜΣ Φιλοσοφίας, Κατεύθυνση Συστηματικής Φιλοσοφίας, δηλώνουν στην αίτησή τους τον καθηγητή-επόπτη που θα έχει, εφόσον γίνουν δεκτοί, την επίβλεψη των σπουδών τους και προετοιμάζονται μόνο στην δική του εξεταστέα ύλη.