Επιτηρήσεις εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής αριθμ. 141/06-07-17, του Τομέα Φιλοσοφίας, όπου οι επιτηρήσεις των μεταπτυχαικών φοιτητών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ, παρακαλώ να δηλώσετε τρείς (3) επιτηρήσεις για την εξεταστική Σεπτεμβρίου έως 27-07-17, με e- mail ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας, γραφείο 215 π.κ., ώρες 09:00-14:00, τηλ. 2310 997319

 

Από τη Γραμματεία του Τομέα