Ώρες συνεργασίας κ. Π. Δόικου

Οι ώρες συνεργασίας του κ. Δόικου κατά το μήνα Σεπτέμβριο θα είναι οι ακόλουθες:

Δευτέρα, 16:30-18:00

Παρασκευή 13:00-14:30

ή/ και κατόπιν συνεννόησης

Από τη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας