Ώρες συνεργασίας κ. Π. Γκολίτση

Ο κ. Γκολίτσης θα έχει κατά τον μήνα Σεπτέμβριο τις εξής ώρες συνεργασίας:

Παρασκευή 8/9, 15/9 και 29/9, 16:00-17:00.

 

Από τη Γραμματεία το Τομέα