Ώρες συνεργασίας κ. Γ. Ζωγραφίδη

Οι ώρες συνεργασίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο θα είναι οι εξής:

Τετάρτη 6/9/2017, ώρα 12:00-13:00

Πέμπτη 14/9/2017, ώρα 14:00-15:00.

Πέμπτη 21/9/2017, ώρα 13:30-14:30.

Ο διδάσκων