Ώρες γραφείου κ. Παιονίδη

Οι ώρες γραφείου του κ. Φ. Παιονίδη κατά τον μήνα Σεπτέμβριο θα διεξάγονται κάθε Τρίτη 11:00-13:00.