Ώρες συνεργασίας κ. Δ. Αθανασάκη

Ώρες συνεργασίας κ. Δ. Αθανασάκη κατά τον μήνα Σεπτέμβριο

Τετάρτη 6/9/2017, 12:30-13:30.

Πέμπτη 14/9/2017, 18:00-19:00.

Παρασκευή 15/9/2017, 12:30-13:30.

Πέμπτη 28/9/2017, 18:00-19:00

Παρασκευή 29/9/2017, 14:00-15:00.