Φοιτητικό επίδομα

συνημμένα, το ΦΕΚ 2993/Β’/31-8-2017 που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

Συνημμένα Αρχεία: