Αγγλικά παλαιού προγρ. σπουδών

Όσοι φοιτητές του Παλαιού Προγράμματος σπουδών επιθυμούν να δώσουν απαλλακτική εργασία στο μάθημα των Αγγλικών (I,II,III.IV) , παρακαλώ να επικοινωνήσουν με την κ. Ζαφείρη μέσω email: m_nzafiri@yahoo.gr 

 

Από τη Γραμματεία ΦΠ