ΠΜΣ: Δηλώσεις μεταπτυχ. μαθημάτων ΕΕ 2017-18

ΠΜΣ -Έναρξη Δήλωσης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Καλούνται οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Φιλοσοφίας να υποβάλουν την ηλεκτρονική δήλωση επιλογής μαθημάτων στην ιστοσελίδα https://sis.auth.gr/ (ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών)

από Δευτέρα 12/03/2018 έως και Τρίτη 20/03/2018.

 

Η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα υπάρξει δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης δηλώσεων.

 

Μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, που απαιτούνται για φοιτητές του ΠΜΣ χωρίς πτυχίο στην κατεύθυνση της Φιλοσοφίας, δεν δηλώνονται.

 

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα: δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική σελίδα των δηλώσεων και μπορούν να δηλωθούν σε συμπληρωματική δήλωση, η οποία θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας. Τα μαθήματα μπορεί να προέρχονται από άλλο ΠΜΣ της Φιλοσοφικής, της Νομικής, της Θεολογικής Σχολής ή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστώνουν 10 ΕCTS ή περισσότερα.

 

                                                                                                                                      Από τη Γραμματεία του Τμήματος