Βραβείο ΔΕΣΙ Andre Corvisier για δδ

 

Βραβείο ΔΕΣΙ Andre Corvisier  για Διδακτορικές Διατριβές στη Στρατιωτική Ιστορία

 

Έκδοση ΙΙ - 2018

 

  1. Η Διεθνής Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας (ΔΕΣΙ) απονέμει το << Βραβείο Andre  Corvisier για Διδακτορικές Διατριβές στη Στρατιωτική Ιστορία>> το οποίο φέρει το όνομα του διακεκριμένου Γάλλου λόγιου που υπήρξε επί δεκαετία Πρόεδρος της ΔΕΣΙ και κατόπιν Επίτιμος Πρόεδρός της (http://icmh-cihm.org/en/).
  2. Ο Διδακτορικός τίτλος μπορεί να έχει ληφθεί και σε συγγενείς επιστήμες, της Στρατιωτικής Ιστορίας. Ωστόσο, η διατριβή πρέπει να πραγματεύεται τη Στρατιωτική Ιστορία στην ευρύτερη έννοιά της: ιστορία του πολέμου, των στρατιωτικών εκστρατειών, των ενόπλων δυνάμεων, του στρατιωτικού τρόπου σκέψης, των διπλωματικών όψεων των συγκρούσεων, των αιτιών και αποτελεσμάτων των πολέμων, της οικονομίας της άμυνας, των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων, της στρατιωτικής τεχνολογίας, της στρατιωτικής ηγεσίας και των δημογραφικών των στρατιωτικών δυνάμεων.
  3. Για την προκήρυξη του 2018, το βραβείο θα απονεμηθεί σε διδακτορική διατριβή που έχει υποβληθεί και εγκριθεί από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο, εντός του έτους 2017.
  4. Το ποσό του βραβείου έχει οριστεί σε 3.000 ευρώ, συν μέγιστο ποσό 1.500 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων του βραβευθέντα για τη συμμετοχή του στην τελετή απονομής κατά το 44ο Συνέδριο της ΔΕΣΙ στην Ιερουσαλήμ.
  5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποστείλουν σαρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού του διδακτορικού τίτλου, βιογραφικό σημείωμα και ένα αντίγραφο σε μορφή pdf της διατριβής τους στον Γενικό Γραμματέα της ΔΕΣΙ, Δρ Kris Quanten (Kris.Quanten@mil.be) έως την 31 Ιανουαρίου 2018.
  6. Η διατριβή μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα. Ωστόσο, απαιτείται μετάφραση σε μια εκ των επισήμων γλωσσών της ΔΕΣΙ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά), εάν το πρωτότυπο έχει συγγραφεί σε άλλη γλώσσα. Αυτό ισχύει επίσης και για το πιστοποιητικό του διδακτορικού τίτλου και το βιογραφικό σημείωμα.
  7. Η απονομή του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί από επταμελή Επιτροπή, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο Πρόεδρος της ΔΕΣΙ, και θα συμπεριλαμβάνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΣΙ, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΔΕΣΙ. Μέλη της Επιτροπής τα οποία δε μπορούν να συμμετάσχουν, είναι δυνατόν να ορίσουν αντικαταστάτη κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της ΔΕΣΙ. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την μη απονομή του Βραβείου, εάν καμία διατριβή δε θεωρηθεί αντάξια αυτού, ή μπορεί να αποφασίσει να το απονείμει εξ’ ημισείας σε δύο διδάκτορες, κατανέμοντας το χρηματικό ποσό. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
  8. Από τον αποδέκτη του Βραβείου θα απαιτηθεί η συγγραφή άρθρου με βάση τη διατριβή του, το οποίο θα δημοσιευθεί στο International Journal of Military History and Historiography (<<Διεθνές Περιοδικό Στρατιωτικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας>>), έπειτα από διαδικασία κρίσης από ανεξάρτητους κριτές (peer review).
  9. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Δρ.  Kris Quanten.

 

 

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας

Καθηγητής Massimo de Leonardis

Καθηγητής Ιστορίας Διεθνών Σχέσεων και Θεσμών

Και Κοσμήτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Του Universita Cattolica del Sacro Cuore του Μιλάνο (Ιταλία).

_______________________________________________________________________________________________________

Χειριστής θέματος Σ/γός Αμπελακιώτης Αντώνιος 2106726083, ηλεκτρονική διεύθυνση eesi@otenet.gr, ταχυδρομική διεύθυνση Στρατόπεδο Ανχη(ΠΖ) Μιχαήλ Πλέσσα, Μεσογείων 211, Τ.Κ 11525 Αθήνα.