Κλείσιμο Π.Κ Φιλοσοφικής Σχολής 6-12

Το Παλαιό κτίριο θα κλείσει στις 14.00 σήμερα 6/12/2017.

Από την Κοσμητεία.