Ωράριο Βιβλιοθήκης

                                                                       Ανακοίνωση
Η βιβλιοθήκη του Τομέα Παιδαγωγικής λειτουργεί

Δευτέρα-Πέμπτη 8-6
Παρασκευή 8-3

Από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.