Α. Κεσίδου- Ώρες συνεργασίας

              Ώρες συνεργασίας κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου

Η κ. Κεσίδου θα συνεργάζεται με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου (15.1.2018 έως 9.2.2018) κάθε Τετάρτη από τις 15:00 έως τις 16:00 (γραφείο 216γ π.κ.) ή έπειτα από συνεννόηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση akesidou@edlit.auth.gr.

 

Η διδάσκουσα