Προφορική δοκιμασία υπ. διδ. κ. Μαργαρίτη

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00, στην αίθουσα 113 π.κ. Φιλοσοφικής Σχολής, θα γίνει δημόσια προφορική δοκιμασία της υποψηφίας διδάκτορος κ. ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ που συνέγραψε τη διδακτορική διατριβή με θέμα:

«Συναίσθημα και χρόνος στον κινηματογράφο».

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος