Εξέταση των μαθημάτων Φ 386, Φ 366 και ΦΚ 273

 

Στις 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13.30-16.00 θα διεξαχθεί κανονικά η εξέταση του μαθήματος Φ 386 Προβλήματα Βιοηθικής.   Κατά την ίδια ώρα θα εξετασθούν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Φ 366  Ηθικές Θεωρίες του 20ού αιώνα ή το μάθημα ΦΚ 273 Αρχαίοι 'Ελληνες, Ρωμαίοι και Κύπριοι Ιατροφιλόσοφοι.  'Οσοι φοιτητές όμως εκτός από το μάθημα Φ386 έχουν δηλώσει να εξετασθούν και σε ένα άλλο μάθημα, το Φ366 ή το ΦΚ 273, το δεύτερο μάθημα θα το εξετασθούν προφορικά την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 στο γραφείο μου (208 δ' παλαιό κτίριο ΦΙΛ Σχολής). Το αυτό ισχύει και για όσους φοιτητές έχουν δηλώσει να εξετασθούν και το Φ366 και το ΦΚ 273. Το δεύτερο μάθημα θα το εξετασθούν προφορικά κατά την πιο πάνω ημερομηνία. Το Φ 386 θα εξετασθεί μόνο γραπτώς.   

Η διδάσκουσα,

Ελένη Καλοκαιρινού