Φ 215, έναρξη μαθήματος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το μάθημα Φ 215 «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης» θα διδαχθεί κατά το Εαρινό Εξάμηνο από τον Ειδικό Επιστήμονα Δρ. Σταύρο Ιωαννίδη (http://www.edlit.auth.gr/ioannidis): Πέμπτη 13.30-16.00, αίθ. 7ΠΚ - έναρξη: 22.2.2018.

 

Περιγραφή του μαθήματος:
Το μάθημα αποτελεί μια προβληματοκεντρική εισαγωγή στη σύγχρονη φιλοσοφία της επιστήμης και αποσκοπεί να εισάγει φοιτητές/τριες που δεν έχουν καμία γνώση των φυσικών επιστημών σε βασικές φιλοσοφικές έννοιες και προβληματισμούς που ανακύπτουν στα θεμέλια των επιστημών αυτών. Το μάθημα θα επιδοθεί στην κριτική εξέταση διαφόρων φιλοσοφικών απόψεων περί του τι συνιστά επιστήμη, ποια είναι η μέθοδός της, πώς δικαιολογείται και πώς διαχωρίζεται από την ψευδο-επιστήμη, αν υπάρχει επιστημονική πρόοδος και αν είμαστε δικαιολογημένοι να πιστεύουμε στην ύπαρξη των μη παρατηρήσιμων οντοτήτων που θέτουν οι επιστημονικές θεωρίες, αλλά και στη φιλοσοφική ανάλυση θεμελιωδών επιστημονικών εννοιών (εξήγηση, αιτιότητα, νόμοι της φύσης, αναγωγή).

 

Από τον Τομέα Φιλοσοφίας