Δήλωση μαθήματος Φ 382 κ. Κάλφα

Αν υπάρξει πρόβλημα με τον αριθμό των φοιτητών που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα ειδίκευσης Φ 382 "Η πλατωνική οντολογία" θα γίνουν δεκτοί οι φοιτητές που θα έχουν παρουσιαστεί στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου.

 

Ο Διδάσκων