Φ 101

Το υποχρεωτικό μάθημα Φ 101 "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία" του καθηγήτη κ. Σωκράτη Δεληβογιατζή διεξάγεται εβδομαδιαίως κάθε Δευτέρα 18:30-21:00 στο Κ.Α. παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Ο διδάσκων