ΥΠΟΤΡ. ΤΜ. ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

1

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz, για την υποστήριξη της κινητικότητας
α) μεταπυχιακών φοιτητών/-τριών, εγγεγραμμένων σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (συμπεριλαμβανομένων των εν ενεργεία Υ.Δ.) πανεπιστημίων και
β) μεταδιδακτορικών ερευνητών/-τριών, αριστούχων κατόχων διδακτορικής διατριβής όχι παλαιότερης του 1 έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι οποίοι/-ες ανήκουν επί του παρόντος στο ακαδημαϊκό προσωπικό πανεπιστημίων
χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, FYROM, Αλβανία, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία), για φοίτηση/έρευνα στις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου Graz για διάστημα 1 έως 4 μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 3 Μαϊου 2018 (1 μ.μ. CET), κατόπιν επικοινωνίας για παροχή κωδικού ηλεκτρονικής αίτησης από τις κατά περίπτωση αρμόδιες συνεργάτιδες των Τμημάτων Διεθνών Σχέσεων/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Graz.
 

 

2

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τα κυριότερα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, οι οποίες χορηγούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος σε Έλληνες και Ελληνίδες, για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές (Α΄ και Β΄ κύκλου).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικής πλατφόρμας, με τη διαδικασία που προβλέπεται για κάθε έκαστο πρόγραμμα και σε προθεσμία που προβλέπεται από κάθε έκαστο φορέα διαχείρισης, σε χρονικό διάστημα μεταξύ τέλους Μαρτίου και αρχής Απριλίου.

 

3

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας, οι οποίες θα χορηγηθούν, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σε Έλληνες και Ελληνίδες για:

1. μεταπτυχιακές σπουδές Μ2 (ή Μ1, μόνο στην περίπτωση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς δυνατότητα εισαγωγής στο M2), είτε σε όλα τα επιστημονικά πεδία (εξαιρουμένων των προγραμμάτων σπουδών MBA), γαλλόφωνα ή και αγλλόφωνα (υποπρόγραμμα BGF), είτε σε ορισμένους κλάδους συνεργαζόμενων γαλλικών πολυτεχνείων και business school (υποπρόγραμμα BCS)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Μαϊου 2018

2. μεταδιδακτορική έρευνα, σε ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας, με προτεραιότητα στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας MAZINNOV και στους τομείς: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Ενέργεια - Περιβάλλον, Γεωπονία - Αγροδιατροφή, Βιοτεχνολογίες, Υλικά,  Διάστημα και Αεροναυπηγική.

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων καθώς οι υποψηφιότητες εξετάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς (2018).

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr