ΦΣΜ 122: Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας

 

Το μεταπτυχιακό μάθημα του κ. Δόικου ΦΣΜ122: Η υπαρξιακή καταγωγή της πολιτικής κρίσης, που θα πραγματοποιόταν σήμερα, Πέμπτη 10.5.2018,  αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος.

 

Από το γραφείο του διδάσκοντα