Αναπλήρωση Φ 366

 Φ 366 Ηθικές θεωρίες του 20ού αιώνα                  

Στις 22 Μαίου και ώρα 11.00-13.30 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος Φ 366 Ηθικές θεωρίες του 20ού αιώνα στην αίθουσα 7 του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.               

            

Η διδάσκουσα