Υποβολή Portfolio - Α΄Κύκλος Π.Α.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να υποβάλουν το Portfolio για τον Α΄Κύκλο της Πρακτικής Άσκησης στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://ankaramat.webpages.auth.gr/

Καταληκτική ημερομηνία 31/5/2018

 

Οι επόπτριες Μ. Αρβανίτη, Ο. Δημητρίου