Απουσία κ. Παιονίδη

Ανακοινώνεται ότι ο κ. Παιονίδης θα απουσιάσει κατά το διάστημα 19-23/5/18 στο εξωτερικό λόγω συμμετοχής του στο πρόγραμμα Erasmus+. Τα προγραμματισμένα μαθήματα και οι ώρες γραφείου δε θα διεξαχθούν.