Ωράριο Βιβλιοθήκης

                Ανακοίνωση
Η βιβλιοθήκη του Τομέα Παιδαγωγικής θα λειτουργεί μέχρι τις 20 Ιουλίου, πρωινές ώρες, 8-3.
Θα επαναλειτουργήσει με το άνοιγμα του πανεπιστημίου στις 20 Αυγούστου, πρωινές ώρες, 8-3.

Από τη Βιβλιοθήκη