Θανασάς, ωρ.συν.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επόμενες ώρες συνεργασίας:

 

Τετάρτη 20.6., 20.15-21.15

Πέμπτη 21.6., 18.30-20.00

Τετάρτη 12.9., 17.00-18.30

 

Π. Θανασάς