Θανασάς, ωρ.συν.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επόμενες ώρες συνεργασίας:

 

  • Τετάρτη 12.9., 17.00-18.30
  • Πέμπτη 13.9., 17.00-18.30
  • Παρασκευή 14.9., 15.00-16.30
  • Τετάρτη 30.1.2019., 17.00-18.30

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2018:
απουσία με εκπαιδευτική άδεια.

 

Π. Θανασάς