ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΙΜ 129

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΙΜ 129 «Η έννοια του χρόνου στον Αριστοτέλη»

Διδάσκουσα: Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

Ώρες: 11:00-14:00

Αίθουσα Γιώργου Μουρέλου (215)

 

Ευχαριστώ,

Δ.Σ.-Μ.