ΦΚ 236 - Αποτελέσματα

Έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των 4ετών και μεγαλύτερων φοιτητών στο ΦΚ236. Οι φοιτητές μικρότερων ετών δεν πρέπει να περιμένουν αποτελέσματα πριν τις 10-7. Θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα του Φ382.

Βασίλης Κάλφας