Λειτουργία Βιβλιοθήκης για 09/10/2018

                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Την Τρίτη 9/10 η βιβλιοθήκη του Τομέα Παιδαγωγικής θα λειτουργήσει μόνο πρωί 8-3.

 

Από τη Βιβλιοθήκη