Παιονίδης Φιλήμων

Παιονίδης Φιλήμων
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
421δ ΝΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7376
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Κανονιστική και εφαρμοσμένη ηθική
 • Δημοκρατική θεωρία
 • Ελευθερία της έκφρασης
 • Ιστορία των πολιτικών ιδεών
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Ψευδολογία και ηθική. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1994.
 2. John Stuart Mill. Ωφελιμισμός. Εισαγωγή-μετάφραση-σχολιασμός Φιλήμων Παιονίδης. Αθήνα: Πόλις, 2002.
 3. Autonomy and Sympathy: A Post-Kantian Moral Image. Lanham, MD: University Press of America, 2005.
 4. Υπέρ του δέοντος: Δοκίμια πρακτικής φιλοσοφίας. Αθήνα: Εκκρεμές, 2007.
 5. Democracy as Popular Sovereignty. Lanham, MD: Lexington Books, 2013.
 6. (επιμ.) Aristotle on Logic, Language and Science. Edited by Nicolaos Avgelis and Filimon Peonidis. Thessaloniki: Sakkoulas, 1998.
 7. (επιμ.) Benjamin Constant. Περί ελευθερίας και ελευθεριών. Εισαγωγή Πασχάλης Κιτρομηλίδης. Μετάφραση Ελένη Κόλλια και Τάσος Δαρβέρης. Πρόλογος-επιμέλεια Φιλήμων Παιονίδης. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2000.
 8. (επιμ.) Αναστάσιος Πολυζωίδης. Κείμενα για τη δημοκρατία (1824-1825). Εισαγωγή - επιμέλεια Φιλήμων Παιονίδης και Ελπίδα Βόγλη. Αθήνα: Οκτώ, 2011.
 9. (επιμ.) Ο Ιερεμίας Μπένθαμ και η Eλληνική Επανάσταση. Πρόλογος Παύλος Σούρλας. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Εισαγωγή-επίμετρο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου - Φιλήμων Παιονίδης. Μετάφραση - σχολιασμός Φιλήμων Παιονίδης, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Ανδρέας Τάκης, Γιάννης Τασόπουλος. Αθήνα : Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2012.
 10. «Kant’s not so Bad Speciesism», στο Evangelos D. Protopapadakis (επιμ.), Animal Ethics: Past and Present Perspectives. Berlin: Logos, 2012, σ. 141-150.
 11. «Corresponding Citizens», International Journal on World Peace 26 (2009): 51-68.
 12. «Bentham’s ‘unusually liberal’ representative democracy», History of European Ideas 37 (2011): 446-453.