Ερευνητικά προγράμματα

 

Τρέχοντα και πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα στα οποία μετέχουν μέλη του Τμήματος:

 

Συμμετέχων

Πρόγραμμα

Διάρκεια

Ζαρίφης, Γ.
(εθν. εμπειρογνώμων)

Adult Learners in Digital Learning Environments

2014-15

Ζαρίφης, Γ.
(επιστ. υπεύθυνος)

IT Based Methodology for Promoting, Assessing and Validating Competence Oriented Learning and Training IMPACT

2014-16

Ζαρίφης, Γ.
(εθν. εμπειρογνώμων)

Prioritising Skill Mismatches

2014-15

Θανασάς, Π.
(Ακαδ. Σύμβουλος)

Η ηθική υπόσταση του παιδιού στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: από το ζῆν στο εὖ ζῆν, στο πλαίσιο της Δράσης Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ΕΔΒΜ34).

2017-19

Καλοκαιρινού, Ε.

Disaster Bioethics: Addressing ethical issues triggered by disasters

2012-16

Κάλφας, Β.
(επιστ. υπεύθυνος)

Μετάφραση των Απάντων του Αριστοτέλη από τις εκδόσεις Nήσος και το Ίδρυμα Σ. Νιάρχου

2008–

Κάλφας, Β. (επιστ. υπεύθυνος), Ζωγραφίδης, Γ. & Θανασάς, Π. (επιστ. συνεπιμελητές)

Δράση Πλάτων (παραγωγή του ηλεκτρονικού λεξικού Η εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα), στο πλαίσιο του έργου Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών, με ανάδοχο το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

2013-15

Κόκορης, Δ.

Δημιουργία αρχείου / βάσης δεδομένων ελληνικού θεάτρου σκιών

2013–

Παντελιάδου, Σ.
 

Γραμματισμός στην Braille και προτίμηση χεριού στα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης

2014-15

Παντελιάδου, Σ.
 

ΚΑΙΚΟΣ: Ακουστική και Απτική Πρόσβαση στη Γνώση για τα Άτομα με Οπτική Αναπηρία, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΘΑΛΗΣ»

2012-15

Σαπουνίδης, Θ.

 

Ενίσχυση της υποστήριξης των ασθενών με νόσο Alzheimer και των περιθαλπόντων τους

2013-15

Σαπουνίδης, Θ.

 

Πλαίσιο υποστήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

2015-17

Σφενδόνη, Δ.

Ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής»: Όψεις & προοπτικές του ρεαλισμού στην φιλοσοφία της επιστήμης και των μαθηματικών

2012-15

Χοντολίδου, Ε.

I have rights

2016-18