Σαπουνίδης Θεοδόσιος

Σαπουνίδης Θεοδόσιος
Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
111 ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7412
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Απτός Προγραμματισμός
 • Ρομποτικός Προγραμματισμός
 • Εκπαιδευτική ρομποτική
 • Μάθηση μέσα από παιχνίδι
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Σαπουνίδης, Θ. & Α. Τσιραντωνάκης, Εφαρμογές Γραφείου., Θεσσαλονίκη, Copy City (2003).
 2. Σαπουνίδης, Θ. & Α. Τσιραντωνάκης, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Βοηθητικές Εφαρμογές., Θεσσαλονίκη, Copy City (2004).
 3. Σαπουνίδης, Θ. & Α. Τσιραντωνάκης, Διαδίκτυο και Υπηρεσίες., Θεσσαλονίκη, Copy City (2004).
 4. Θ. Σαπουνίδης, Σ. Δημητριάδης, (2012) “Συγκριτική αξιολόγηση απτικής & γραφικής διεπαφής για προγραμματισμό ρομπότ: Τί προτιμούν τα παιδιά;”, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (HCICTE 2012), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 27-30 Σεπτέμβρη 2012.
 5. T. Sapounidis, and S. Demetriadis (2009) “Tangible Programming Interfaces: A Literature Review”, 4th Balkan Conference in Informatics. Thessaloniki, Greece 17 -19 September, 2009, pp. 70-75.
 6. T. Sapounidis, and S. Demetriadis (2011) “Touch Your Program With Hands: Qualities in Tangible Programming Tools for Novice”, 15th PCI (ΙΕΕΕ).  Kastoria, Greece 30 September - 2 October 2011, pp. 363-367.
 7. T. Sapounidis, and S. Demetriadis, (2012) “Exploring children preferences regarding tangible and graphical tools for introductory programming: Evaluating the PROTEAS kit”, 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012), Rome, Italy July 4-6 2012.
 8. Θ. Π. Σαπουνίδης, Γ. Α. Λιτσαρδάκης, “Θεωρία και Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Επιταχυνσιομέτρων”, Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Τεύχος 359/Μάρτιος 2003.
 9. Θ. Π. Σαπουνίδης, Μ. Αναγνώστου, “Χαρακτηριστικά Λειτουργίας Πιεζοηλεκτρικών Επιταχυνσιομέτρων”, Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Τεύχος 370/Σεπτέμβριος 2004.
 10. Θ. Π. Σαπουνίδης, Μ. Αναγνώστου, Χ. Μπαντής, “Διακρίβωση Προτύπων Αισθητήρων Επιτάχυνσης με Συμβολομετρία Lazer”, Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Τεύχος 388/Ιούνιος 2006.
 11. Τ. Sapounidis, and S. Demetriadis (2013) “Tangible versus graphical user interfaces for robot programming: exploring cross-age children's preferences,” Personal and Ubiquitous Computing 17 (8): 1775-1786.
 12. Τ. Sapounidis, S. Demetriadis, I. Stamelos (2014). “Evaluating children performance with graphical and tangible robot programming tools”. Personal and Ubiquitous Computing DOI 10.1007/s00779-014-0774-3.