Σταμοβλάσης Δημήτριος

Σταμοβλάσης Δημήτριος
Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
209γ ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7405
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Μεθοδολογικά και Επιστημολογικά ζητήματα των σύγχρονων Κοινωνικών Επιστημών που αφορούν στην οικοδόμηση Θεωρίας.
 • Εφαρμογή προχωρημένων στατιστικών μεθόδων στην ανάλυση δεδομένων Εκπαιδευτικής Έρευνας.
 • Μη γραμμική δυναμική, πολυπλοκότητα, θεωρία καταστροφών, εντροπία και σχετικά πεδία, και η εφαρμογή τους στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες της συμπεριφοράς.
 • Ενδεικτικά πεδία ερευνών από τον χώρο της εκπαίδευσης έρευνας: Νέο-Πιαζέτειες θεωρίες, μάθηση, διδακτική φυσικών επιστημών, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα και δυναμική των ομάδων
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Stamovlasis, D., Tsitsipis, G., & Papageorgiou, G. (2012). Structural equation modeling in assessing students’ understanding the state changes of matter. Chemistry Education, Research and Practice, 13, 357–368.
 2. Stamovlasis, D., & Tsaparlis, G. (2012). Applying Catastrophe Theory to an Information-Processing Model of Problem Solving in Science Education. Science Education, 96(3), 392-410.
 3. Stamovlasis, D., & Papageorgiou, G. (2012). Understanding chemical change in primary education: The effect of two cognitive variables. Journal of Science Teachers Education, 23, 177-197.
 4. Tsitsipis, G., Stamovlasis, D & Papageorgiou, G. (2012). A Probabilistic Model for Students’ Errors and Misconceptions in Relation to Three Cognitive Variables. International Journal of Science and Mathematics Education, 10, 777-802
 5. Papageorgiou, G., Stamovlasis, D., & Johnston, P. (2012). Primary Teachers' Understanding of Four Chemical Phenomena: Effect of an In-Service Training Course. Journal of Science Teachers Education, 23, 177-197.
 6. Stamovlasis, D. (2011). Nonlinear dynamics and Neo-Piagetian Theories in Problem solving: Perspectives on a new Epistemology and Theory Development. Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Science, 2(15), 145-173.
 7. Stamovlasis, D. (2010).  Methodological and Epistemological Issues on Linear Regression Applied to Psychometric Variables in Problem Solving: Rethinking Variance. Chemistry Education, Research and Practice, 11, 59-68.
 8. Stamovlasis, D., Tsitsipis, G., & Papageorgiou, G. (2010).  The effect of logical thinking and two cognitive styles on understanding the structure of matter: an analysis with the random walk method, Chemistry Education, Research and Practice, 11, 173-181.
 9. Tsitsipis, G., Stamovlasis, D., & Papageorgiou, G. (2010). The effect of three cognitive variables on students’ understanding of the particulate nature of matter and its changes of state. International Journal of Science Education.32, 8, 987-1016.
 10. Papageorgiou, G., Stamovlasis, D., & Johnston, P. (2010). Primary Teachers’ Particle Ideas and Explanations of Physical Phenomena: The Effect of an In-Service Training Course. International Journal of Science Education, 32, (5), 629-652.
 11. Stamovlasis, D., Dimos, A., & Tsaparlis, G. (2006). A Study of Group-Interaction Processes in Learning Lower-Secondary Physics. Journal of Research in Science Teaching, 43, 6, 556-576. 
 12. Stamovlasis, D. (2006). The Nonlinear Dynamical Hypothesis in Science Education Problem Solving: A Catastrophe Theory Approach. Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Science, 10 (1), 37-70.